دادستان انتظامی مالیاتی (بخش اول)
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۹ فروردين ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۴۲
کد مطلب: 4437
 
مطابق ماده ۲۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم، دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می‌شود.
بر اساس تبصره ماده مذکور، دادستان انتظامی مالیاتی می‌تواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید.
بنابر ماده ۲۶۴ قانون فوق، وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:
الف) رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و همچنین سایر ماموران که طبق این قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف ماموران مزبور را انجام می‌دهند و تعقیب آنها.
ب) تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.
پ) اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی.
ت) اقامه دعوی علیه مودیان و ماموران مالیاتی که در این قانون پیش‌بینی شده است.
Share/Save/Bookmark