گزارش وکیل سعید آقاباباگلی،رئیس شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۵۷
کد مطلب: 4348
 
آمار یکساله شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان از تاریخ 1401/11/01 لغایت 1402/09/30 به شرح ذیل می باشد:
تعداد پرونده های ورودی 98 فقره
تعداد 93 پرونده مختومه منجر به صدور رای به شرخ ذیل می باشد:
تعداد پرونده های منجر به حکم تایید قرار/برائت 63 فقره
تعداد پرونده های منجر به حکم به توبیخ با درج و بدون درج در پرونده 7 فقره
تعداد پرونده های منجر به حکم توبیخ با درج در پرونده و مجله کانون 8 فقره
تعداد پرونده های منجر به حکم تنزل/تعلیق 5 فقره
تعداد پرونده های منجر به حکم محرومیت و ابطال پروانه 10 فقره
Share/Save/Bookmark