امور رفاهی
تخفیف «مجموعه پوشاک جامعه» برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری اصفهان

تخفیف «مجموعه پوشاک جامعه» برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری اصفهان

«کارخانجات ریسندگی،بافندگی و پوشاک جامعه» در تفاهمنامه ای با کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، فروش اجناس و محصولات خود را (انواع پوشاک مردانه) ...

تخفیف «شرکت ستارگان آرامش ایرانیان» باشگاه تخصصی ورزشی به وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری اصفهان

تخفیف «شرکت ستارگان آرامش ایرانیان» باشگاه تخصصی ورزشی به وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری اصفهان

«شرکت ستارگان آرامش ایرانیان» باشگاه تخصصی ورزشی با مدیریت دکتر فرزانه مستغنی در تفاهمنامه ای با کانون وکلای دادگستری استان اصفهان خدمات زیر ...

تخفیف«آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر» به وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تخفیف«آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر» به وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

«آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر» در تفاهمنامه ای با کانون وکلای دادگستری استان اصفهان کلیه خدمات آزمایشگاهی را با 20% تخفیف و نمونه گیری خون به ...

تخفیف«موسسه سلامت نبض آبی» برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تخفیف«موسسه سلامت نبض آبی» برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

«موسسه سلامت نبض آبی» در تفاهمنامه ای با کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، تسهیلاتی به وکلا،کارآموزان و پرسنل این کانون ارائه می دهد. ...

تخفیف«موسسه گل آرائی میخک نقره ای» برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تخفیف«موسسه گل آرائی میخک نقره ای» برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

«موسسه گل آرائی میخک نقره ای» در تفاهمنامه ای با کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، تسهیلاتی به وکلا،کارآموزان و پرسنل این کانون ارائه می ...

 
 
تخفیف «مجموعه پوشاک جامعه» برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری اصفهان

دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲

تخفیف «مجموعه پوشاک جامعه» برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری اصفهان

«کارخانجات ریسندگی،بافندگی و پوشاک جامعه» در تفاهمنامه ای با کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، فروش ...

تخفیف «شرکت ستارگان آرامش ایرانیان» باشگاه تخصصی ورزشی به وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری اصفهان

چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۲

تخفیف «شرکت ستارگان آرامش ایرانیان» باشگاه تخصصی ورزشی به وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری اصفهان

«شرکت ستارگان آرامش ایرانیان» باشگاه تخصصی ورزشی با مدیریت دکتر فرزانه مستغنی در تفاهمنامه ای با کانون ...

تخفیف«آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر» به وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۲

تخفیف«آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر» به وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

«آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر» در تفاهمنامه ای با کانون وکلای دادگستری استان اصفهان کلیه خدمات آزمایشگاهی ...

تخفیف«موسسه سلامت نبض آبی» برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

پنجشنبه ۲۱ دی ۱۴۰۲

تخفیف«موسسه سلامت نبض آبی» برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

«موسسه سلامت نبض آبی» در تفاهمنامه ای با کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، تسهیلاتی به وکلا،کارآموزان ...

تخفیف«موسسه گل آرائی میخک نقره ای» برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

دوشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۲

تخفیف«موسسه گل آرائی میخک نقره ای» برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

«موسسه گل آرائی میخک نقره ای» در تفاهمنامه ای با کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، تسهیلاتی به وکلا،...

تخفیف«مجموعه گز و شیرینی حنائی» به وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

سه شنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۲

تخفیف«مجموعه گز و شیرینی حنائی» به وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

«مجموعه گز و شیرینی حنائی » در تفاهمنامه ای با کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، کلیه اجناس ...

تخفیف«فروشگاه چرم احمدی» برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری اصفهان

سه شنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۲

تخفیف«فروشگاه چرم احمدی» برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری اصفهان

«فروشگاه چرم احمدی» در تفاهمنامه ای با کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، کلیه اجناس و محصولات این ...

تخفیف «دفتر پیشخوان 72131122 » برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

سه شنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۲

تخفیف «دفتر پیشخوان 72131122 » برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

«دفتر پیشخوان 72131122 » به تصدی خانم فرشته محمدی در تفاهمنامه ای با کانون وکلای دادگستری استان ...

تخفیف «مجموعه فروشگاه لباس سیلکا» برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری اصفهان

سه شنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۲

تخفیف «مجموعه فروشگاه لباس سیلکا» برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری اصفهان

«مجموعه فروشگاه لباس سیلکا » در تفاهمنامه ای با کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، کلیه اجناس ...

تخفیف «مجموعه مبلمان رزلند » برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری اصفهان

سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲

تخفیف «مجموعه مبلمان رزلند » برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری اصفهان

«مجموعه مبلمان رزلند » در تفاهمنامه ای با کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، کلیه اجناس ...

تخفیف«سالن آرایش و زیبائی منیژه عندلیب» برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲

تخفیف«سالن آرایش و زیبائی منیژه عندلیب» برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

«سالن آرایش و زیبائی منیژه عندلیب» در تفاهمنامه ای با کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، تسهیلاتی ...

تخفیف«شرکت ویرا صنعت دیبا» برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲

تخفیف«شرکت ویرا صنعت دیبا» برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

«شرکت ویرا صنعت دیبا» در تفاهمنامه ای با کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، تسهیلاتی به وکلا،کارآموزان ...

تخفیف«شرکت گلستان سرچشمه خوانسار» برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲

تخفیف«شرکت گلستان سرچشمه خوانسار» برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

«شرکت گلستان سرچشمه خوانسار» در تفاهمنامه ای با کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، تسهیلاتی به وکلا،...

تخفیف«درمانگاه دندانپزشکی ادیب» برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲

تخفیف«درمانگاه دندانپزشکی ادیب» برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

«درمانگاه دندانپزشکی ادیب» در تفاهمنامه ای با کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، تسهیلات و خدمات ویژه ...

تخفیف «مجموعه پوشاک ارشاک» برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲

تخفیف «مجموعه پوشاک ارشاک» برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

«مجموعه پوشاک ارشاک» در تفاهمنامه ای با کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، فروش اجناس و محصولات و ...

تخفیف«مجموعه غذائی اسلایس» برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای اصفهان

يکشنبه ۷ آبان ۱۴۰۲

تخفیف«مجموعه غذائی اسلایس» برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای اصفهان

«مجموعه غذائی اسلایس» در تفاهمنامه ای با کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، تسهیلاتی برای وکلا و کارآموزان ...

تخفیف«باشگاه بدنسازی آزادی ویژه بانوان» برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای اصفهان

يکشنبه ۷ آبان ۱۴۰۲

تخفیف«باشگاه بدنسازی آزادی ویژه بانوان» برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای اصفهان

مدیریت «باشگاه بدنسازی آزادی ویژه بانوان» در تفاهمنامه ای با کانون وکلای دادگستری استان ...

تخفیف«آزمایشگاه دکتر بابائی پور» برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

يکشنبه ۷ آبان ۱۴۰۲

تخفیف«آزمایشگاه دکتر بابائی پور» برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

«آزمایشگاه دکتر بابائی پور» در تفاهمنامه ای با کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، تسهیلات و خدمات ...

تخفیف «کت و شلوار مهران» برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری اصفهان

يکشنبه ۷ آبان ۱۴۰۲

تخفیف «کت و شلوار مهران» برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری اصفهان

«کت و شلوار مهران» در تفاهمنامه ای با کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، فروش اجناس و محصولات و خدمات ...

تخفیف «آزمایشگاه ملل» برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای اصفهان

دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲

تخفیف «آزمایشگاه ملل» برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای اصفهان

«آزمایشگاه ملل» در تفاهمنامه ای با کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، تسهیلات و خدمات ویژه برای وکلا ...

قابل توجه وکلا و کارآموزان محترم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

سه شنبه ۲ آبان ۱۴۰۲

قابل توجه وکلا و کارآموزان محترم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

به اطلاع وکلا و کارآموزان محترم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان می رساند، جهت دریافت کارت تخفیف تعدادی از سینماهای ...

قابل توجه وکلا و کارآموزان محترم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

سه شنبه ۲ آبان ۱۴۰۲

قابل توجه وکلا و کارآموزان محترم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

به اطلاع وکلا و کارآموزان محترم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان می رساند، جهت دریافت کارت تخفیف فروشگاه های ...

تخفیف «هتل عباسی در شهر اصفهان» برای وکلا و کارآموزان وکالت کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور

يکشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۲

تخفیف «هتل عباسی در شهر اصفهان» برای وکلا و کارآموزان وکالت کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور

هتل «عباسی در شهر اصفهان» در تفاهمنامه ای با کانون وکلای دادگستری استان اصفهان استفاده از خدمات اقامتی ...

تخفیف«مجموعه پیشرو ارتباطات رابین»برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری اصفهان

پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲

تخفیف«مجموعه پیشرو ارتباطات رابین»برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری اصفهان

|«مجموعه پیشرو ارتباطات رابین» در تفاهمنامه ای با کانون وکلای دادگستری اصفهان تسهیلاتی برای وکلا،کارآموزان ...

تخفیف «مجموعه باشگاه ورزشی راویس » برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای اصفهان

شنبه ۱۸ شهريور ۱۴۰۲

تخفیف «مجموعه باشگاه ورزشی راویس » برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای اصفهان

«مجموعه باشگاه ورزشی راویس» در تفاهمنامه ای با کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، تسهیلاتی برای وکلا ...

تخفیف «باشگاه ورزشی زمرد» برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری اصفهان

دوشنبه ۱۳ شهريور ۱۴۰۲

تخفیف «باشگاه ورزشی زمرد» برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری اصفهان

مدیریت «باشگاه ورزشی زمرد» در تفاهمنامه ای با کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، تسهیلاتی برای وکلا ...

تخفیف «هتل آرماندیس در شهر اصفهان» برای وکلا و کارآموزان وکالت کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور

يکشنبه ۱۲ شهريور ۱۴۰۲

تخفیف «هتل آرماندیس در شهر اصفهان» برای وکلا و کارآموزان وکالت کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور

هتل «آرماندیس در شهر اصفهان» در تفاهمنامه ای با کانون وکلای دادگستری استان اصفهان استفاده از خدمات ...

تخفیف«مجموعه ورزشی 29 فروردین» برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری اصفهان

يکشنبه ۱۲ شهريور ۱۴۰۲

تخفیف«مجموعه ورزشی 29 فروردین» برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری اصفهان

مدیریت «مجموعه ورزشی 29 فروردین» در تفاهمنامه ای با کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، تسهیلاتی برای ...

تخفیف«کترینگ بومی» برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای اصفهان

شنبه ۱۱ شهريور ۱۴۰۲

تخفیف«کترینگ بومی» برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای اصفهان

«کترینگ بومی» در تفاهمنامه ای با کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، تسهیلاتی برای وکلا و کارآموزان ...

تخفیف «مجموعه فروشگاه آرن و باشگاه ورزشی رویال آرنا و اولترا آرنا» برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای اصفهان

شنبه ۱۱ شهريور ۱۴۰۲

تخفیف «مجموعه فروشگاه آرن و باشگاه ورزشی رویال آرنا و اولترا آرنا» برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای اصفهان

«مجموعه فروشگاه آرن و باشگاه ورزشی رویال آرنا و اولترا آرنا» در تفاهمنامه ای با کانون وکلای دادگستری ...