نقد آراء
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منتشر شده در روزنامه رسمی چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۵

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منتشر شده در روزنامه رسمی چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۵

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منتشر شده در روزنامه رسمی چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۵

نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در فرض رأی وحدت رویه شماره 733

نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در فرض رأی وحدت رویه شماره 733

در محاسبه کاهش ارزش پول رایج می‌باید بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.

عدم جواز دخالت مستقیم دادستان در امور محجور پس از نصب قیم

عدم جواز دخالت مستقیم دادستان در امور محجور پس از نصب قیم

پس از نصب قیم، دادستان دخالت مستقیمی نسبت به امور محجور ندارد.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منتشر شده در روزنامه رسمی پنج شنبه سوم دی ۱۳۹۴

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه منتشره در تاریخ 2/9/1394 در روزنامه رسمی

 
 
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منتشر شده در روزنامه رسمی چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۵

شنبه ۵ تير ۱۳۹۵

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منتشر شده در روزنامه رسمی چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۵

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منتشر شده در روزنامه رسمی چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۵

نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در فرض رأی وحدت رویه شماره 733

دوشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۵

نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در فرض رأی وحدت رویه شماره 733

در محاسبه کاهش ارزش پول رایج می‌باید بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.

عدم جواز دخالت مستقیم دادستان در امور محجور پس از نصب قیم

دوشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۵

عدم جواز دخالت مستقیم دادستان در امور محجور پس از نصب قیم

پس از نصب قیم، دادستان دخالت مستقیمی نسبت به امور محجور ندارد.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

جمعه ۱۱ دی ۱۳۹۴

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منتشر شده در روزنامه رسمی پنج شنبه سوم دی ۱۳۹۴

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه منتشره در تاریخ 2/9/1394 در روزنامه رسمی

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه مورخ 5 آذرماه 1394

دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه مورخ 5 آذرماه 1394

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه مورخ 5 آذرماه 1394

نظریه مشورتی

دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴

نظریه مشورتی

دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادگاه کیفری دو است

آیا شهرداری صلاحیت تغییر کاربری املاک محدوده قانونی شهر را دارد؟

يکشنبه ۸ آذر ۱۳۹۴

آیا شهرداری صلاحیت تغییر کاربری املاک محدوده قانونی شهر را دارد؟

شهرداری مجاز به دریافت وجه و یا درصدی از املاک به لحاظ تغییر کاربری نمی باشد.

نظریه مشورتی- یکم مهرماه نود و چهار

يکشنبه ۵ مهر ۱۳۹۴

نظریه مشورتی- یکم مهرماه نود و چهار

دو نظریه ی مشورتی درباره ی کلاهبرداری و دستور موقت صادره از شعب دایوان عدالت اداری

جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

يکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۳

جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

چگونگی فروش اموال قاچاق محکوم‌علیه، جعل بودن یا نبودن سند با تغییر دو کلمه، چگونگی آزاد شدن مال محکوم‌له سوالاتی ...

نظریات مشورتی اداره ی حقوقی قوه قضاییه 29 دی 1393

چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۳

نظریات مشورتی اداره ی حقوقی قوه قضاییه 29 دی 1393

نظریات مشورتی اداره ی حقوقی قوه قضاییه 29 دی 1393

جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

يکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۳

جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

در صورتی که اصحاب دعوی دو نفر را به عنوان وکیل به طور منفرداً و مجتمعاً، مشترکاً به دادگاه معرفی نمایند...

پاسخ اداره کل حقوقی قوه‌ قضائیه به ۴ پرسش حقوقی

دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۳

پاسخ اداره کل حقوقی قوه‌ قضائیه به ۴ پرسش حقوقی

نظریات مشورتی جدید

جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه منتشر شد.

چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۳

جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه منتشر شد.

متن سئوالات به عمل آمده از اداره کل حقوقی قوه قضاییه و پاسخ این مرجع

جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۳

جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منتشر شد.به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن ...

10 نظریه مشورتی پیرامون قانون چدید مجازات اسلامی

يکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۲

10 نظریه مشورتی پیرامون قانون چدید مجازات اسلامی

نظر به اینکه برای اشخاص حقوقی براساس مواد ۲۰ و ۱۴۳ قانون جدید مجازات اسلامی مسئولیت کیفری لحاظ شده است...

10  نظریه مشورتی اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه پیرامون قانون جدید مجازات اسلامی

شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۲

10 نظریه مشورتی اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه پیرامون قانون جدید مجازات اسلامی

منظور از۱۸سال تمام کسی است که ۱۲ماه از ورود سنش به ۱۸سالگی گذشته باشد ولذا کسی که ۱۲ماه ازورود سنش به ۱۷سالگی ...

نظریه مشورتی در خصوص قانون مجازات اسلامی92(جدید)

شنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۲

نظریه مشورتی در خصوص قانون مجازات اسلامی92(جدید)

آيا براساس مواد ۱۳۳ و۱۳۵ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ در صورتي كه يك جرم حدي به همراه سه مجازات تعزيري توسط متهم صورت ...

نظریه مشورتی اداره  کل امور حقوقی وتدوین قوه قضاییه

چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۲

نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی وتدوین قوه قضاییه

پس از صدور كيفر خواست قضات دادسرا فارغ از رسيدگي شده و حق دخالت مجدد در پرونده ندارند

نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضاییه

جمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۲

نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضاییه

۳۰۸ شماره پرونده ۱۱۰۱ـ ۵۵ ـ ۹۱ سؤال ـ محترماً با توجه به تصویب قانون اخیر مجازات قاچاق اسلحه و مهمات دارندگان ...

نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضاییه

جمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۲

نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضاییه

۳۰۷ شماره پرونده ۸۵۵ ـ ۱/۳ ـ ۹۱ سؤال ـ شرکت برق منطقه ای مشمول ماده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین ...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و آیین نامه اجرایی قانون مذکور

جمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و آیین نامه اجرایی قانون مذکور

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و آیین نامه اجرایی ...

نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضاییه

جمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۲

نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضاییه

 نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضاییه ۳۰۵ شماره پرونده ۶۰۲ ـ ۳/۱۸۷ ـ ۹۱ سؤال ـ احتراماً ...

نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضاییه

جمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۲

نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضاییه

۳۰۴ شماره پرونده ۳۵۳ـ ۲۱۷ ـ ۹۱ سؤال ۱ـ آیا زمانی که مرجع دوم عوارضی که جزء عوارض ملی است به عنوان عوارض محلی وضع ...

نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضاییه

جمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۲

نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضاییه

شماره پرونده ۱۹۷۵ ـ ۱۹۲ ـ ۹۰ سؤال ـ آیا مستأجر در قبال مبلغ ۳۰ درصدی که سابقاً بعنوان حق¬پذیره پرداخت کرده ...

نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضاییه

جمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۲

نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضاییه

٭٭٭٭٭ ۳۰۲ شماره پرونده ۳۵۹ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۱ سؤال ـ چنانچه خواهان خواسته خود را که مثلاً پانصد سکه طلا بوده به مبلغ ...

نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضاییه

جمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۲

نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضاییه

۳۰۱ شماره پرونده ۱۴۲ـ ۱/۳ ـ ۹۱ سؤال ـ در صورتی که زندانی پس از پایان مرخصی به زندان برنگردد تکلیف وثیقه ای که ...

نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضاییه

جمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۲

نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضاییه

۳۰۰ شماره پرونده ۱۹۴۹ـ ۷۰ ـ ۹۰ سؤال ـ آیا شورای تأمین استان و یا شهرستان می توانند به استناد قید سایر مقامات مندرج ...