تبریک، تسلیت و مناسبت ها
تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای محمد هاشمی خوزانی

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای محمد هاشمی خوزانی

همکار ارجمند جناب آقای محمد هاشمی خوزانی درگذشت مادر گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نماییم و از درگاه ایزد منان برای آن عزیز از ...

تسلیت به همکار ارجمند سرکارخانم آزاده عباسی

تسلیت به همکار ارجمند سرکارخانم آزاده عباسی

همکار ارجمند سرکارخانم آزاده عباسی درگذشت پدر گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نماییم و از درگاه ایزد منان برای آن عزیز از دست رفته،...

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای علیرضا عشوریان

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای علیرضا عشوریان

همکار ارجمند جناب آقای علیرضا عشوریان درگذشت پدر گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نماییم و از درگاه ایزد منان برای آن عزیز از دست ...

تسلیت به همکار ارجمند سرکار خانم دکتر لیلا رئیسی

تسلیت به همکار ارجمند سرکار خانم دکتر لیلا رئیسی

سرکار خانم دکتر لیلا رئیسی، درگذشت مادر همسر گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نماییم و از درگاه ایزد منان برای آن عزیز از دست رفته،...

در گذشت همکار ارجمند جناب آقای دکتر محمد کاظم عماد زاده

در گذشت همکار ارجمند جناب آقای دکتر محمد کاظم عماد زاده

درگذشت همکار ارجمند جناب آقای دکتر محمد کاظم عماد زاده را به جامعه وکالت و خانواده محترم آن مرحوم تسلیت عرض می نمائیم و از درگاه ایزد منان برای آن ...

 
 
تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای محمد هاشمی خوزانی

يکشنبه ۲۴ تير ۱۴۰۳

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای محمد هاشمی خوزانی

همکار ارجمند جناب آقای محمد هاشمی خوزانی درگذشت مادر گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نماییم ...

تسلیت به همکار ارجمند سرکارخانم آزاده عباسی

يکشنبه ۳ تير ۱۴۰۳

تسلیت به همکار ارجمند سرکارخانم آزاده عباسی

همکار ارجمند سرکارخانم آزاده عباسی درگذشت پدر گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نماییم و از ...

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای علیرضا عشوریان

چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۳

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای علیرضا عشوریان

همکار ارجمند جناب آقای علیرضا عشوریان درگذشت پدر گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نماییم و ...

تسلیت به همکار ارجمند سرکار خانم دکتر لیلا رئیسی

چهارشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۳

تسلیت به همکار ارجمند سرکار خانم دکتر لیلا رئیسی

سرکار خانم دکتر لیلا رئیسی، درگذشت مادر همسر گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نماییم و از ...

در گذشت همکار ارجمند جناب آقای دکتر محمد کاظم عماد زاده

سه شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۳

در گذشت همکار ارجمند جناب آقای دکتر محمد کاظم عماد زاده

درگذشت همکار ارجمند جناب آقای دکتر محمد کاظم عماد زاده را به جامعه وکالت و خانواده محترم آن مرحوم تسلیت عرض می ...

تسلیت به همکاران ارجمند سرکار خانمها رویا و رخساره مهرپویان

يکشنبه ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳

تسلیت به همکاران ارجمند سرکار خانمها رویا و رخساره مهرپویان

همکاران ارجمند سرکار خانمها رویا و رخساره مهرپویان درگذشت مادر گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترمتان تسلیت ...

تسلیت به همکار ارجمند سرکار خانم فاطمه خدادوستان

يکشنبه ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳

تسلیت به همکار ارجمند سرکار خانم فاطمه خدادوستان

همکار ارجمند سرکار خانم فاطمه خدادوستان درگذشت پدر گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نماییم ...

تسلیت به همکار ارجمند سرکار خانم مریم پارسا

شنبه ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳

تسلیت به همکار ارجمند سرکار خانم مریم پارسا

همکار ارجمند سرکار خانم مریم پارسا درگذشت مادر گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نماییم و از ...

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای سید مصطفی سادات کازرونی

يکشنبه ۲۶ فروردين ۱۴۰۳

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای سید مصطفی سادات کازرونی

همکار ارجمند جناب آقای سید مصطفی سادات کازرونی درگذشت مادر گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می ...

درگذشت همکار ارجمند،سرکارخانم عاطفه ناظر

پنجشنبه ۹ فروردين ۱۴۰۳

درگذشت همکار ارجمند،سرکارخانم عاطفه ناظر

درگذشت همکار ارجمند، سرکارخانم عاطفه ناظر را به جامعه وکالت و خانواده محترم آن مرحوم تسلیت عرض می نمائیم ...

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای نادر فهامی

پنجشنبه ۹ فروردين ۱۴۰۳

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای نادر فهامی

همکار ارجمند جناب آقای نادر فهامی درگذشت پدر گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نماییم و از ...

تسلیت به همکار ارجمند سرکار خانم زهرا اسفندی

شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۲

تسلیت به همکار ارجمند سرکار خانم زهرا اسفندی

همکار ارجمند سرکار خانم زهرا اسفندی درگذشت برادر گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نماییم و ...

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای اسماعیل سلیمیان

دوشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۲

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای اسماعیل سلیمیان

همکار ارجمند جناب آقای اسماعیل سلیمیان درگذشت مادر گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نماییم ...

تسلیت به همکار ارجمند سرکار خانم مهناز پزشکی

سه شنبه ۲۶ دی ۱۴۰۲

تسلیت به همکار ارجمند سرکار خانم مهناز پزشکی

سرکار خانم مهناز پزشکی مدیریت محترم داخلی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان درگذشت همسرگرامیتان را خدمت شما ...

درگذشت همکار ارجمند، وکیل محمد جواد مظاهری

شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۲

درگذشت همکار ارجمند، وکیل محمد جواد مظاهری

درگذشت همکار ارجمند، وکیل محمد جواد مظاهری را به جامعه وکالت و خانواده محترم آن مرحوم و همکاران گرامی جناب آقای ...

درگذشت همکار ارجمند، وکیل سعید بصیری

شنبه ۹ دی ۱۴۰۲

درگذشت همکار ارجمند، وکیل سعید بصیری

درگذشت همکار ارجمند، وکیل سعید بصیری را به جامعه وکالت و خانواده محترم آن مرحوم و همکار ارجمند جناب آقای محمد ...

تسلیت به همکار ارجمند سرکارخانم الناز هدایتی پور

پنجشنبه ۷ دی ۱۴۰۲

تسلیت به همکار ارجمند سرکارخانم الناز هدایتی پور

همکار ارجمند سرکارخانم الناز هدایتی پور، درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمائیم ...

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای مسلم موحدی فر

يکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای مسلم موحدی فر

همکار ارجمند جناب آقای مسلم موحدی فر، درگذشت برادر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمائیم ...

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای قاسم استکی

يکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای قاسم استکی

همکار ارجمند جناب آقای قاسم استکی، درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمائیم و ...

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای علیرضا شیشه گر

چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۲

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای علیرضا شیشه گر

همکار ارجمند جناب آقای علیرضا شیشه گر، درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمائیم ...

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای اسحاق محمدی

دوشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۲

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای اسحاق محمدی

همکار ارجمند جناب آقای اسحاق محمدی، درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمائیم ...

تسلیت به همکار ارجمند سرکار خانم هلیا محمودی

دوشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۲

تسلیت به همکار ارجمند سرکار خانم هلیا محمودی

همکار ارجمند سرکارخانم هلیا محمودی، درگذشت مادر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمائیم ...

درگذشت همکار ارجمند، وکیل محمدرضا عراقی زاده

دوشنبه ۱ آبان ۱۴۰۲

درگذشت همکار ارجمند، وکیل محمدرضا عراقی زاده

درگذشت همکار ارجمند، وکیل محمدرضا عراقی زاده را به جامعه وکالت و خانواده محترم آن مرحوم تسلیت عرض می نمائیم ...

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای علی حسین جعفری

شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای علی حسین جعفری

همکار ارجمند جناب آقای علی حسین جعفری، درگذشت مادر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمائیم ...

تسلیت به همکار ارجمند سرکارخانم مهنام بیک محمدی

چهارشنبه ۲۲ شهريور ۱۴۰۲

تسلیت به همکار ارجمند سرکارخانم مهنام بیک محمدی

تسلیت به همکار ارجمند سرکارخانم مهنام بیک محمدی       همکار ارجمند ...

تسلیت به همکار ارجمند سرکارخانم زهرا امینی

دوشنبه ۱۳ شهريور ۱۴۰۲

تسلیت به همکار ارجمند سرکارخانم زهرا امینی

همکار ارجمند سرکارخانم زهرا امینی، درگذشت مادر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمائیم ...

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای مهدی صیرفیان پور

يکشنبه ۱۲ شهريور ۱۴۰۲

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای مهدی صیرفیان پور

همکار ارجمند جناب آقای مهدی صیرفیان پور، درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمائیم ...

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای علیرضا خداوردی حسن وند

يکشنبه ۱۲ شهريور ۱۴۰۲

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای علیرضا خداوردی حسن وند

همکار ارجمند جناب آقای علیرضا خداوردی حسن وند، درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض ...

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای عبدالرسول محسنی

شنبه ۴ شهريور ۱۴۰۲

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای عبدالرسول محسنی

همکار ارجمند جناب آقای عبدالرسول محسنی، درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمائیم ...

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای سجاد عنایتی

چهارشنبه ۱ شهريور ۱۴۰۲

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای سجاد عنایتی

همکار ارجمند جناب آقای سجاد عنایتی، درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمائیم ...