حقوق زنان
وضعیت ازدواج دختر در صورت ممانعت ولی

وضعیت ازدواج دختر در صورت ممانعت ولی

دختری كه به سن بلوغ و رشد رسیده در امر ازدواج آزاد و مختار است و هیچ كس حتی پدر و مادر حق ندارند ازدواج با شخص معینی را بر او تحمیل نمایند. صحت عقد مشروط ...

مقاله مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي

مقاله مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي

امروزه يكي از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بين المللي، مسأله حفظ و رعايت حقوق زنان، مراعات تساوي حقوق زن و مرد و عدم تبعيض بر اساس جنسيت است.

حقوق اقتصادی زن-علی پیام

بحث و تيوريزه کردن مباحث وجود زمينه‌ها و منابع اقتصادي مستقل براي زنان‌، مسير تواناسازي زنان را فراهم مي‌نمايند و در نتيجه عدالت اجتماعي هموار مي‌گردد....

حقوق زنان،اسناد بین المللی،موضع ایران - کمال مصطفی پور

مروري بر اسناد بين المللي حقوق بشر حكايت از اين واقعيت دارد كه تاريخچه تكوين اسناد بين المللي كه براي دفاع از حقوق زنان تصويب گرديده است، قدمتي كمتر از ...

 
 
وضعیت ازدواج دختر در صورت ممانعت ولی

يکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۲

وضعیت ازدواج دختر در صورت ممانعت ولی

دختری كه به سن بلوغ و رشد رسیده در امر ازدواج آزاد و مختار است و هیچ كس حتی پدر و مادر حق ندارند ازدواج با شخص ...

مقاله مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي

چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۲

مقاله مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي

امروزه يكي از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بين المللي، مسأله حفظ و رعايت حقوق زنان، مراعات تساوي حقوق زن و مرد ...

بررسی عيوب مختص زن درفسخ نکاح در فقه امامیه و حقوق ایران

يکشنبه ۱۷ شهريور ۱۳۹۲

بررسی عيوب مختص زن درفسخ نکاح در فقه امامیه و حقوق ایران

یکی از مباحث مهم در حقوق خانواده موضوع موجبات فسخ نکاح است.

حقوق اقتصادی زن-علی پیام

دوشنبه ۴ شهريور ۱۳۹۲

حقوق اقتصادی زن-علی پیام

بحث و تيوريزه کردن مباحث وجود زمينه‌ها و منابع اقتصادي مستقل براي زنان‌، مسير تواناسازي زنان را فراهم مي‌نمايند ...

حقوق زنان،اسناد بین المللی،موضع ایران - کمال مصطفی پور

چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۲

حقوق زنان،اسناد بین المللی،موضع ایران - کمال مصطفی پور

مروري بر اسناد بين المللي حقوق بشر حكايت از اين واقعيت دارد كه تاريخچه تكوين اسناد بين المللي كه براي دفاع از ...

تعارض منطق و عدالت در ابراء و بذل مهر ، رضا ولویون (استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی)

شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۲

تعارض منطق و عدالت در ابراء و بذل مهر ، رضا ولویون (استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی)

یکی از مسائل مربوط به حقوق زنان که قابل بحث است راجع به ابراء و بذل مهر زوجه است.