آئین دادرسی کیفری
تأملي بر نظام هزينه  فايده در حقوق كيفري

تأملي بر نظام هزينه فايده در حقوق كيفري

در اين مقاله ابتدا هزينه هاي جرم و مجازات، فارغ از نوع روش پيش گيري كيفري بررسي خواهد شد.

مرجع صالح رسیدگی به کلاهبرداری الکترونیکی

مرجع صالح رسیدگی به کلاهبرداری الکترونیکی

دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است.

اعتبار آئين نامه در امور كيفري،دكتر حسينقلي كاتبي (وكيل دادگستري )

اعتبار آئين نامه در امور كيفري،دكتر حسينقلي كاتبي (وكيل دادگستري )

پس از آنكه قانوني وضع شد در اغلب موارد اجراي آن محتاج مقررات خاصي است كه خود قانون تهيه و تنظيم آن مقررات را پيش بيني ميكند.

شان اعاده دادرسي كيفري،علي اصغر شريف (مستشار ديوانعالي كشور )

شان اعاده دادرسي كيفري،علي اصغر شريف (مستشار ديوانعالي كشور )

اعاده حيثيت داغ محكوميت را که بر پيشاني مجرمي خورده است پاك نمي كند بلكه فراموشي و گذشت زمان حيثيت از دست رفته را احياء نموده و دوباره حيات تازه اي به ...

اعلام اشتباه در حقوق کیفری ایران،احسان زررخ

دانشمندان حقوق اسلام با بھره گیري از دلیل عقل بھ عنوان راھگشاي و منبع حقوق، تحت عنوان« امر به معروف »وسیاست شرعیه مقررات لازم را براي انجام نظارت فراھم ...

 
 
تأملي بر نظام هزينه  فايده در حقوق كيفري

شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۳

تأملي بر نظام هزينه فايده در حقوق كيفري

در اين مقاله ابتدا هزينه هاي جرم و مجازات، فارغ از نوع روش پيش گيري كيفري بررسي خواهد شد.

مرجع صالح رسیدگی به کلاهبرداری الکترونیکی

سه شنبه ۱۱ شهريور ۱۳۹۳

مرجع صالح رسیدگی به کلاهبرداری الکترونیکی

دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد ...

اعتبار آئين نامه در امور كيفري،دكتر حسينقلي كاتبي (وكيل دادگستري )

سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۲

اعتبار آئين نامه در امور كيفري،دكتر حسينقلي كاتبي (وكيل دادگستري )

پس از آنكه قانوني وضع شد در اغلب موارد اجراي آن محتاج مقررات خاصي است كه خود قانون تهيه و تنظيم آن مقررات را پيش ...

شان اعاده دادرسي كيفري،علي اصغر شريف (مستشار ديوانعالي كشور )

جمعه ۶ دی ۱۳۹۲

شان اعاده دادرسي كيفري،علي اصغر شريف (مستشار ديوانعالي كشور )

اعاده حيثيت داغ محكوميت را که بر پيشاني مجرمي خورده است پاك نمي كند بلكه فراموشي و گذشت زمان حيثيت از دست رفته ...

اعلام اشتباه در حقوق کیفری ایران،احسان زررخ

پنجشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۲

اعلام اشتباه در حقوق کیفری ایران،احسان زررخ

دانشمندان حقوق اسلام با بھره گیري از دلیل عقل بھ عنوان راھگشاي و منبع حقوق، تحت عنوان« امر به معروف »وسیاست شرعیه ...

دفاع، حق نخست - محمد علی دادخواه

سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۲

دفاع، حق نخست - محمد علی دادخواه

دفاع، حقي است طبيعي كه از ناحيه خالق براي مخلوق به رسميت شناخته شده است. از اين رو هيچ مخلوقي نمي تواند حقي را ...