حقوق مدنی
مطالبه مهریه بر اساس قوانین جدید

مطالبه مهریه بر اساس قوانین جدید

بی شک یکی از اهداف وضع قوانین جدید بهتر نمودن اوضاع فعلی و آینده نسبت به قبل از وضع و اجرای قانون جدید می باشد. از طرفی دیگر اصولاً می بایست وضعی خاص ...

حضانت فرزندان در دایره قانون

حضانت فرزندان در دایره قانون

حق حضانتی که بر عهده والدین بوده، ممکن است در شرایط خاصی به تقاضای نزدیکان و خویشان طفل یا قیم او، از والدین سلب شود.

ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت و امانت توسط ولی قهری

ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت و امانت توسط ولی قهری

اداره‌ امور مالی محجور و مواظبت شخص وی، یا تنها اداره‌ اموال او، طبق قانون به شخصی که دارای اهلیت کامل باشد، واگذار می‌شود.

بررسی دعوای تقابل در نظام حقوقی ایران

شرایط ویژه دعوای متقابل اقامه ی آن از سوی خوانده، اتحاد منشاء و یا ارتباط کامل آن با دعوای اصلی و نیز اقامه ی آن در مهلت مقرر می باشد.

جایگاه کودکان خارج از نکاح در قانون

جایگاه کودکان خارج از نکاح در قانون

رویکرد قانونگذار ایران این گونه نیست که نبود قرابت نسبي را به معناي بي‌توجهي و طرد فرزنداني كه خارج از نكاح متولد مي‌شوند، تلقی کند.

 
 
مطالبه مهریه بر اساس قوانین جدید

شنبه ۵ تير ۱۳۹۵

مطالبه مهریه بر اساس قوانین جدید

بی شک یکی از اهداف وضع قوانین جدید بهتر نمودن اوضاع فعلی و آینده نسبت به قبل از وضع و اجرای قانون جدید می باشد....

حضانت فرزندان در دایره قانون

يکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۴

حضانت فرزندان در دایره قانون

حق حضانتی که بر عهده والدین بوده، ممکن است در شرایط خاصی به تقاضای نزدیکان و خویشان طفل یا قیم او، از والدین سلب ...

ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت و امانت توسط ولی قهری

يکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۴

ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت و امانت توسط ولی قهری

اداره‌ امور مالی محجور و مواظبت شخص وی، یا تنها اداره‌ اموال او، طبق قانون به شخصی که دارای اهلیت کامل باشد، واگذار ...

بررسی دعوای تقابل در نظام حقوقی ایران

سه شنبه ۹ دی ۱۳۹۳

بررسی دعوای تقابل در نظام حقوقی ایران

شرایط ویژه دعوای متقابل اقامه ی آن از سوی خوانده، اتحاد منشاء و یا ارتباط کامل آن با دعوای اصلی و نیز اقامه ی ...

جایگاه کودکان خارج از نکاح در قانون

دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۲

جایگاه کودکان خارج از نکاح در قانون

رویکرد قانونگذار ایران این گونه نیست که نبود قرابت نسبي را به معناي بي‌توجهي و طرد فرزنداني كه خارج از نكاح متولد ...

مسئولیت مدنی وکیل دادگستری در حقوق ایران-شیرین بیدرام

چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۲

مسئولیت مدنی وکیل دادگستری در حقوق ایران-شیرین بیدرام

با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی ...

بررسی عيوب مختص زن درفسخ نکاح در فقه امامیه و حقوق ایران

سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۲

بررسی عيوب مختص زن درفسخ نکاح در فقه امامیه و حقوق ایران

از مباحث مهم در حقوق خانواده موضوع موجبات فسخ نکاح می باشد ، در این مقاله با توجه به اهمیت بحث عیوب مختص زن در ...

مالکیت (صنعت نانو) ،مسایل قانونی و حقوق آن،

سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۲

مالکیت (صنعت نانو) ،مسایل قانونی و حقوق آن،

فناوري نانو مسائل قانوني جديدي را در زمينه‌حقوق و مالکيت فردي ايجاد نموده است. شايد بتوان برخي از اين مسائل را ...

انقضای نمايندگی ارادی و مساله وكالت غير قابل عزل

سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۲

انقضای نمايندگی ارادی و مساله وكالت غير قابل عزل

نمایندگی ارادی به اسباب مختلفی پایان می یابد در مورد وكالت این اسباب در قانون مدنی تحت عنوان طرق مختلفه انقضای ...

ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۲

ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان

ﺑﻪ اﺣﻜﺎم وﺿﻌﻲ ﻗﺮارداد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﺻﺤﺖ، ﺑﻄﻼن و ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ، وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﺮارداد ﻣـﻲ ﮔﻮﻳﻨـﺪ . ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺘﻬﺎي ...

اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدني ايران

يکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۲

اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدني ايران

عقد مضاربه يكي از عقود معين است كه در قانون مدني ايران به پيروي از فقه اماميه در رديف عقود خاص و بانام،مورد توجه ...

حقوق كودكان و وظايف والدين از ديدگاه قانون مدنی

شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۲

حقوق كودكان و وظايف والدين از ديدگاه قانون مدنی

کودكان به واسطه محدوديت‌هاي طبيعي و اجتماعي خود نياز به حمايت قانون ‌گذار، والدين و جامعه دارند. از اين رو بايد ...

وكالت در امضا،پرويز رضايي

يکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۲

وكالت در امضا،پرويز رضايي

در عرف معاملات طرفين قبل از ثبت سند با توافق در شرايط معامله و ايجاب و قبول (مثلا در مورد خريد و فروش تحقق بيع) ...

سرقفلی در حقوق ایران

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲

سرقفلی در حقوق ایران

اغلب كشورها مقررات سرقفلی را كه از موضوعات بدون واسطه حقوق تجارت و اقتصاد اجتماعی است در میان قوانین تجاری خود ...

حکومت ماده 45 قانون جدید حمایت خانواده بر ماده 1170 قانون مدنی

يکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۲

حکومت ماده 45 قانون جدید حمایت خانواده بر ماده 1170 قانون مدنی

« رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ‌ها و مقامات اجرائی الزامی است »

حفاظت قانوني از قنوات و منابع آبهاي زير زميني (2)،غلامرضا مدنيان

يکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۲

حفاظت قانوني از قنوات و منابع آبهاي زير زميني (2)،غلامرضا مدنيان

در فرهنگ و ادبيات ايران حريم به معناي « بازداشت كرده » و « حرام كرده شده » آمده است كه مَس آن جايز نيست

حفاظت قانوني از قنوات و منابع آبهاي زير زميني (1)،غلامرضا مدنيان

چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۲

حفاظت قانوني از قنوات و منابع آبهاي زير زميني (1)،غلامرضا مدنيان

بي ترديد قنات يكي از شاهكارها و ابتكارات ايرانيان است كه تقريباً از سه هزار سال قبل به ما به ارث رسيده است .

مسئولیت مدني سبب مجمل،محسن صفري

شنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۲

مسئولیت مدني سبب مجمل،محسن صفري

مسئولیت مدني وضمان قھري از مباحثي است كھ قلمرو بسیار وسیعي دارد و مسائل مختلفي در آن مطرح مي شود. زیر مجموعھ ...

ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث ھمسران،دكتر ناصر كاتوزیانَ

چهارشنبه ۶ شهريور ۱۳۹۲

ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث ھمسران،دكتر ناصر كاتوزیانَ

زن بیگانه اي نیست كه به حكم ضرورت بھ خانواده شوھر پیوند خورده باشد تا مرگ شوھر بتواند او را از ستون اصلي جدا ...

تابعیت طفل طبیعي در نظام حقوقي ایران،مصطفي دانش پژوه

شنبه ۲ شهريور ۱۳۹۲

تابعیت طفل طبیعي در نظام حقوقي ایران،مصطفي دانش پژوه

مقصود از تابعیت، پیوندي حقوقي، سیاسي و معنوي بین شخص و دولتي معین است، به گونه اي كه شخص از اعضاي جمعیت اصلي ...

قراردادھاي بیع تنظیمي بنگاه ھاي معاملا تي و ایرادھاي آن ،حسین رضایي

شنبه ۲ شهريور ۱۳۹۲

قراردادھاي بیع تنظیمي بنگاه ھاي معاملا تي و ایرادھاي آن ،حسین رضایي

بحث یك شكل نمودن قراردادھاي بیع كه توسط بنگاه ھاي معاملا تي تنظیم مي شود و در عمل مشك لات فراواني را براي طرفین ...

مسؤوليت مدني ناشي از اضرار به مالكيت فكري،محمدعيسي تفرشي،محمود حكمت نيا

پنجشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۲

مسؤوليت مدني ناشي از اضرار به مالكيت فكري،محمدعيسي تفرشي،محمود حكمت نيا

حقوق معنوي، بخشي از حقوق مالي است كه داراي ارزش اقتصادي بوده، اما موضوع آن شيء خارجي نيست و به صاحبش اجازه مي ...

ممكن الحصول و عدم النفع  ،جمشيدي -دادرس دادگاه عمومي تهران

شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۲

ممكن الحصول و عدم النفع ،جمشيدي -دادرس دادگاه عمومي تهران

«خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست و خسارات تأخير تأديه در موارد قانوني قابل مطالبه است.

تعارض منطق و عدالت در ابراء و بذل مهر ، رضا ولویون (استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی)

شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۲

تعارض منطق و عدالت در ابراء و بذل مهر ، رضا ولویون (استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی)

یکی از مسائل مربوط به حقوق زنان که قابل بحث است راجع به ابراء و بذل مهر زوجه است.

تفاوت افراز وتفکیک در املاک مشاعی - حسین قربانیان کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۲

تفاوت افراز وتفکیک در املاک مشاعی - حسین قربانیان کارشناس ارشد حقوق خصوصی

تفاوت افراز وتفكيك در املاك مشاعي تفكيك در عرف ثبتي عبارت است از تقسيم مال غيرمنقول به قطعات كوچك‌تر. به ...