قابل‌توجه‌مشمولين‌اختبار‌دوره 42
تاریخ انتشار : يکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۸
کد مطلب: 2408
 
قابل‌توجه‌مشمولين‌اختبار‌دوره 42
 
طبق مصوبه‌ى كميسيون كارآموزى،كارآموزانى كه تا تاريخ  30/ 10/ 98با طى مدت كارآموزى (حسب مورد١٨ماه ويا ٩ ماه)مشمول اختبار دوره ى 42 مى گردند ملزم به شركت در اختبار دوره ى 42 بوده و مى بايست تكاليف خود را به همراه تقاضاى كتبى شركت در اختبار،حداكثر تا پايان وقت ادارى روز پنجشنبه 10/ 11/ 1398 ( دهم بهمن ماه هزار وسيصد و نود وهشت)جهت بررسى، تحويل امور كارآموزى نمايند.
تاريخ اختبار كتبى روزهاى جمعه(25/ 11/ 1398 دروس حقوق مدنى،حقوق تجارت،آئين دادرسى مدنى و امور انتظامى) و (02/ 12/ 1398 دروس حقوق جزا،آئين دادرسى كيفرى،حقوق ثبت و امور حسبى و حقوق عمومی)تعيين گرديد که آزمون اخیر الذکر به صورت صبح و عصر هر دو کتباً برگزار خواهد شد.در ضمن،تاريخ اختبار شفاهى 03/ 12/ 1398 تعیین گردید.
 
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
Share/Save/Bookmark