اطلاعیه تعیین شهر قبولشدگان اختبار دوره 41
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۶
کد مطلب: 2404
 
اطـلاعـیه
 
               به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان اختباردوره 41 کانون وکلای دادگستری استان اصفهان می رساند،حسب مصوبه مورخ 01/ 07/ 1398هیأت مدیره محترم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز دوشنبه  مورخ 07/08/ 98 ساعت 9:30صبح جلسه انتخاب شهرمحل اشتغال، درساختمان مرکزی کانون برگزارمی گردد.حضوردرجلسه الزامی می باشد و درصورت عدم امکان حضور، نمایندگی کتبی تنظیم وبه همراه نماینده به کانون ارائه گردد.ضمناً ثبت نام تحلیف 07/08/ 1398لغایت پایان وقت اداری روز پنجشنبه 07/11/ 1398می باشد.( مدارک لازم جهت ثبت نام تحلیف با اطلاعیه جداگانه درسایت کانون وکلامنعکس می باشد.)   
                     
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
Share/Save/Bookmark