کانون وکلای دادگستری اصفهان 26 شهريور 1399 ساعت 13:09 http://isfahanbar.org/vdci.uarct1ayvbc2t.html -------------------------------------------------- عنوان : قابل توجه شرکت کنندگان در اختبار دوره 43 -------------------------------------------------- متن : به اطلاع کارآموزان وکالت مجاز به شرکت در اختبار دوره ی 43 می رساند: اختبار کتبی دروس حقوق مدنی، حقوق تجارت و آئین دادرسی مدنی، تخلفات انتظامی و حقوق عمومی روز 04/ 07/ 1399 رأس ساعت 8 صبح در محل: سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری اصفهان واقع در خیابان 22 بهمن، مجتمع های اداری امیرکبیر برگزار می گردد. همچنین اختبار کتبی دروس حقوق جزا، آئین دادرسی کیفری، حقوق ثبت و امور حسبی روز 11/ 07/ 1399 رأس ساعت 8 در همان محل برگزار خواهد شد. کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان