تبریک، تسلیت و مناسبت ها
تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای شهرام محقق

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای شهرام محقق

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای اکبر محمدیان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای اکبر محمدیان

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای عبدالحمید بابااحمدی

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای عبدالحمید بابااحمدی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

درگذشت همکار محترم ، وکیل قاسم سیف الدین

درگذشت همکار محترم ، وکیل قاسم سیف الدین

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

درگذشت همکار محترم ، وکیل عباسعلی شبانی خوراسگانی

درگذشت همکار محترم ، وکیل عباسعلی شبانی خوراسگانی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

 
 
تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای شهرام محقق

دوشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۹

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای شهرام محقق

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای اکبر محمدیان

يکشنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۹

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای اکبر محمدیان

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای عبدالحمید بابااحمدی

يکشنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۹

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای عبدالحمید بابااحمدی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

درگذشت همکار محترم ، وکیل قاسم سیف الدین

پنجشنبه ۶ شهريور ۱۳۹۹

درگذشت همکار محترم ، وکیل قاسم سیف الدین

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

درگذشت همکار محترم ، وکیل عباسعلی شبانی خوراسگانی

شنبه ۱ شهريور ۱۳۹۹

درگذشت همکار محترم ، وکیل عباسعلی شبانی خوراسگانی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

درگذشت همکار محترم ، وکیل علی فرزادنیا

شنبه ۱ شهريور ۱۳۹۹

درگذشت همکار محترم ، وکیل علی فرزادنیا

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای بابک کیانی

چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای بابک کیانی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای شهریار قهرگی

شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۹

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای شهریار قهرگی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای محمدجواد امیرحاجلو

سه شنبه ۱۷ تير ۱۳۹۹

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای محمدجواد امیرحاجلو

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای سیدجواد میرمعصومی

سه شنبه ۱۷ تير ۱۳۹۹

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای سیدجواد میرمعصومی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای مأموریان

شنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۹

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای مأموریان

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای فرهاد رستم شیرازی

شنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۹

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای فرهاد رستم شیرازی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، سرکار خانم فیروزه دستادست

سه شنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۹

تسلیت به همکار ارجمند، سرکار خانم فیروزه دستادست

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، سرکار خانم ملیحه السادات امیریان

سه شنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۹

تسلیت به همکار ارجمند، سرکار خانم ملیحه السادات امیریان

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای اصغر علیجانی

دوشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۹

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای اصغر علیجانی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای فرزاد حسینی فولادی

يکشنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۹

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای فرزاد حسینی فولادی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای حسن وثیق زاده انصاری

شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۹

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای حسن وثیق زاده انصاری

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای حسین زمانی

شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۹

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای حسین زمانی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به جناب آقای دکتر محمد رضا حبیبی ریاست کل محترم دادگستری استان اصفهان

يکشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۹

تسلیت به جناب آقای دکتر محمد رضا حبیبی ریاست کل محترم دادگستری استان اصفهان

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، سرکار خانم مارال کله زاده

يکشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۹

تسلیت به همکار ارجمند، سرکار خانم مارال کله زاده

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای محمدجواد باقیات

يکشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۹

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای محمدجواد باقیات

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

درگذشت همکار محترم ، وکیل عباس بابایی

شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

درگذشت همکار محترم ، وکیل عباس بابایی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

درگذشت همکار محترم ، وکیل محمود بدیهی

جمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۸

درگذشت همکار محترم ، وکیل محمود بدیهی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

درگذشت همکار محترم ، وکیل حاج حسینعلی اسماعیل زاده

دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸

درگذشت همکار محترم ، وکیل حاج حسینعلی اسماعیل زاده

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکاران ارجمند، سرکار خانم ها رویا و رخساره مهرپویان

پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸

تسلیت به همکاران ارجمند، سرکار خانم ها رویا و رخساره مهرپویان

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، سرکار خانم سمینه سالاری

چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸

تسلیت به همکار ارجمند، سرکار خانم سمینه سالاری

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای محسن پیام آرا

چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای محسن پیام آرا

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکاران ارجمند، جنابان آقایان محمدمهدی الشریف و مهران الشریف

شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸

تسلیت به همکاران ارجمند، جنابان آقایان محمدمهدی الشریف و مهران الشریف

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای مهرداد اثنی عشری

پنجشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۸

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای مهرداد اثنی عشری

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای حمیدرضا زارعی

پنجشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۸

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای حمیدرضا زارعی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان