تبریک، تسلیت و مناسبت ها
درگذشت همکار محترم، وکیل حسین مفرحی

درگذشت همکار محترم، وکیل حسین مفرحی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای عباس مصلحی

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای عباس مصلحی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای مجتبی جمالی

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای مجتبی جمالی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای محسن کبیری

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای محسن کبیری

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای محمدحسن خدادادی دهاقانی

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای محمدحسن خدادادی دهاقانی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

 
 
درگذشت همکار محترم، وکیل حسین مفرحی

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸

درگذشت همکار محترم، وکیل حسین مفرحی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای عباس مصلحی

شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای عباس مصلحی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای مجتبی جمالی

چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای مجتبی جمالی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای محسن کبیری

شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای محسن کبیری

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای محمدحسن خدادادی دهاقانی

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای محمدحسن خدادادی دهاقانی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای امیر جلالی

يکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای امیر جلالی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای تفویضی

دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای تفویضی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسليت به همكار ارجمند جناب آقاي شايسته

يکشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۸

تسليت به همكار ارجمند جناب آقاي شايسته

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري اصفهان

تسليت به همكار ارجمند جناب آقاي محسن متين

شنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۸

تسليت به همكار ارجمند جناب آقاي محسن متين

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري اصفهان

تاسوعای حسینی بر شیعیان جهان تسلیت باد

دوشنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۸

تاسوعای حسینی بر شیعیان جهان تسلیت باد

 نهمین روز محرّم الحرام ، تاسوعای حسینی روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. روابط عمومی کانون ...

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای مجتبی داوری

دوشنبه ۴ شهريور ۱۳۹۸

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای مجتبی داوری

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای مهدی فلاحتی

يکشنبه ۳ شهريور ۱۳۹۸

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای مهدی فلاحتی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

تسليت به همكار محترم جناب آقاي محمدحسين هيبتي

چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸

تسليت به همكار محترم جناب آقاي محمدحسين هيبتي

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري اصفهان

تسليت به همكار محترم اميرحسين صادقي

چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸

تسليت به همكار محترم اميرحسين صادقي

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري اصفهان

تسلیت به همکاران محترم جناب آقایان مسیح اله و حسن میرزائی

پنجشنبه ۳ آبان ۱۳۹۷

تسلیت به همکاران محترم جناب آقایان مسیح اله و حسن میرزائی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای اسداله اسلامی فارسانی و خانواده محترم اسلامی

يکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای اسداله اسلامی فارسانی و خانواده محترم اسلامی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای دکتر محمود جلالی

يکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای دکتر محمود جلالی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار محترم، جناب آقای نبی اله لطفی

دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷

تسلیت به همکار محترم، جناب آقای نبی اله لطفی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

درگذشت همکار محترم، وکیل مجتبی قاهری

شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷

درگذشت همکار محترم، وکیل مجتبی قاهری

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای حسن صرام

يکشنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۷

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای حسن صرام

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند سرکار خانم رعنا محمودی

يکشنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۷

تسلیت به همکار ارجمند سرکار خانم رعنا محمودی

  همکار ارجمند سرکار خانم رعنا محمودی مصیبت وارده رابه شما وخانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، برای آن ...

تسلیت به همکاران ارجمند سرکارخانم مینا سالمی و جناب آقای علیرضا مانیان

يکشنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۷

تسلیت به همکاران ارجمند سرکارخانم مینا سالمی و جناب آقای علیرضا مانیان

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار محترم ، آقای عباسعلی قربانیان

شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷

تسلیت به همکار محترم ، آقای عباسعلی قربانیان

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

تسلیت به همکار محترم آقای اکبر نصر آزادانی

يکشنبه ۱۷ تير ۱۳۹۷

تسلیت به همکار محترم آقای اکبر نصر آزادانی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

تسلیت به همکار محترم جناب آقای محسن محمدی

دوشنبه ۱۱ تير ۱۳۹۷

تسلیت به همکار محترم جناب آقای محسن محمدی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

تسلیت به همکار محترم ، جناب آقای حسن کاظم زاده

دوشنبه ۴ تير ۱۳۹۷

تسلیت به همکار محترم ، جناب آقای حسن کاظم زاده

همکار ارجمند ، جناب آقای حسن کاظم زاده، درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض می نماییم.        ...

تسلیت به همکار محترم ، سرکار خانم میترا آزرم

يکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

تسلیت به همکار محترم ، سرکار خانم میترا آزرم

درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض می نماییم.

شهادت حضرت علی علیه السلام تسلیت باد.

چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷

شهادت حضرت علی علیه السلام تسلیت باد.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

تسلیت به همکار محترم آقای محمد مهران نیا

يکشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۷

تسلیت به همکار محترم آقای محمد مهران نیا

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

دوشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷

تسلیت به همکار محترم ، سرکار خانم ناهید صادقی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان