تبریک، تسلیت و مناسبت ها
تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای محمدجواد امیرحاجلو

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای محمدجواد امیرحاجلو

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای سیدجواد میرمعصومی

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای سیدجواد میرمعصومی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای مأموریان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای مأموریان

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای فرهاد رستم شیرازی

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای فرهاد رستم شیرازی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، سرکار خانم فیروزه دستادست

تسلیت به همکار ارجمند، سرکار خانم فیروزه دستادست

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

 
 
تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای محمدجواد امیرحاجلو

سه شنبه ۱۷ تير ۱۳۹۹

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای محمدجواد امیرحاجلو

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای سیدجواد میرمعصومی

سه شنبه ۱۷ تير ۱۳۹۹

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای سیدجواد میرمعصومی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای مأموریان

شنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۹

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای مأموریان

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای فرهاد رستم شیرازی

شنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۹

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای فرهاد رستم شیرازی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، سرکار خانم فیروزه دستادست

سه شنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۹

تسلیت به همکار ارجمند، سرکار خانم فیروزه دستادست

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، سرکار خانم ملیحه السادات امیریان

سه شنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۹

تسلیت به همکار ارجمند، سرکار خانم ملیحه السادات امیریان

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای اصغر علیجانی

دوشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۹

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای اصغر علیجانی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای فرزاد حسینی فولادی

يکشنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۹

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای فرزاد حسینی فولادی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای حسن وثیق زاده انصاری

شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۹

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای حسن وثیق زاده انصاری

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای حسین زمانی

شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۹

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای حسین زمانی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به جناب آقای دکتر محمد رضا حبیبی ریاست کل محترم دادگستری استان اصفهان

يکشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۹

تسلیت به جناب آقای دکتر محمد رضا حبیبی ریاست کل محترم دادگستری استان اصفهان

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، سرکار خانم مارال کله زاده

يکشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۹

تسلیت به همکار ارجمند، سرکار خانم مارال کله زاده

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای محمدجواد باقیات

يکشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۹

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای محمدجواد باقیات

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

درگذشت همکار محترم ، وکیل عباس بابایی

شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

درگذشت همکار محترم ، وکیل عباس بابایی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

درگذشت همکار محترم ، وکیل محمود بدیهی

جمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۸

درگذشت همکار محترم ، وکیل محمود بدیهی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

درگذشت همکار محترم ، وکیل حاج حسینعلی اسماعیل زاده

دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸

درگذشت همکار محترم ، وکیل حاج حسینعلی اسماعیل زاده

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکاران ارجمند، سرکار خانم ها رویا و رخساره مهرپویان

پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸

تسلیت به همکاران ارجمند، سرکار خانم ها رویا و رخساره مهرپویان

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، سرکار خانم سمینه سالاری

چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸

تسلیت به همکار ارجمند، سرکار خانم سمینه سالاری

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای محسن پیام آرا

چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای محسن پیام آرا

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکاران ارجمند، جنابان آقایان محمدمهدی الشریف و مهران الشریف

شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸

تسلیت به همکاران ارجمند، جنابان آقایان محمدمهدی الشریف و مهران الشریف

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای مهرداد اثنی عشری

پنجشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۸

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای مهرداد اثنی عشری

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای حمیدرضا زارعی

پنجشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۸

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای حمیدرضا زارعی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکاران ارجمند، جناب آقای غلامرضا فریدزادگان و سرکارخانم فرناز فریدزادگان

دوشنبه ۹ دی ۱۳۹۸

تسلیت به همکاران ارجمند، جناب آقای غلامرضا فریدزادگان و سرکارخانم فرناز فریدزادگان

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای علی نصری

دوشنبه ۹ دی ۱۳۹۸

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای علی نصری

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای محمدرضا یزدان پناه

يکشنبه ۱ دی ۱۳۹۸

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای محمدرضا یزدان پناه

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

درگذشت همکار محترم، وکیل حسین مفرحی

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸

درگذشت همکار محترم، وکیل حسین مفرحی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای عباس مصلحی

شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای عباس مصلحی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای مجتبی جمالی

چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای مجتبی جمالی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای محسن کبیری

شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای محسن کبیری

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای محمدحسن خدادادی دهاقانی

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای محمدحسن خدادادی دهاقانی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان