مصوبات هیأت مدیره
مصوبات بیست و دومین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

مصوبات بیست و دومین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ بیست و دومین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد.

بیست و یکمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

بیست و یکمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ بیست و یکمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، بصورت فوق العاده برگزار شد.

مصوبات بیستمین جلسه هیات مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

مصوبات بیستمین جلسه هیات مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

بیستمین جلسه هیات مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ برگزار شد.

برگزاری جلسه ی فوق العاده ی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

برگزاری جلسه ی فوق العاده ی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

نوزدهمین جلسه ی هیات مدیره ی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ برگزار شد.

 
 
مصوبات بیست و دومین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

سه شنبه ۲۹ تير ۱۴۰۰

مصوبات بیست و دومین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ بیست و دومین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار ...

بیست و یکمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

شنبه ۲۶ تير ۱۴۰۰

بیست و یکمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ بیست و یکمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، بصورت ...

مصوبات بیستمین جلسه هیات مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

دوشنبه ۱۴ تير ۱۴۰۰

مصوبات بیستمین جلسه هیات مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

بیستمین جلسه هیات مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ برگزار شد.

برگزاری جلسه ی فوق العاده ی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

سه شنبه ۸ تير ۱۴۰۰

برگزاری جلسه ی فوق العاده ی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

نوزدهمین جلسه ی هیات مدیره ی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ برگزار شد.

مصوبات هجدهمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

سه شنبه ۸ تير ۱۴۰۰

مصوبات هجدهمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

هجدهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ برگزار شد.

مصوبات هفدهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

چهارشنبه ۲ تير ۱۴۰۰

مصوبات هفدهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

هفدهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ برگزار شد.

پانزدهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰

پانزدهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

روز چهار شنبه مورخ  ۱۴۰۰/۳/۱۹ پانزدهمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان راس ساعت ...

چهاردهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

يکشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۰

چهاردهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

روز یک شنبه مورخ  ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ چهاردهمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ...

مصوبات سیزدهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

دوشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰

مصوبات سیزدهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

سیزدهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز یکشنبه مورخ ‍۱۴۰۰/۰۲/۱۹ برگزار شد.

مصوبات دوازدهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

دوشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۰

مصوبات دوازدهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

دوازدهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز یکشنبه مورخ ‍۱۴۰۰/۰۲/۰۵ برگزار شد....

مصوبات یازدهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

دوشنبه ۲۳ فروردين ۱۴۰۰

مصوبات یازدهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

یازدهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/22برگزار شد.

مصوبات دهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

يکشنبه ۱۵ فروردين ۱۴۰۰

مصوبات دهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

دهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۵ برگزار شد.

مصوبات نهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

يکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹

مصوبات نهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

نهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ برگزار شد.

مصوبات هفتمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

مصوبات هفتمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم

هفتمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم زوز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ برگزار شد.

مصوبات ششمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

مصوبات ششمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم

ششمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم زوز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ برگزار شد.

شصت وسومین جلسه دوره یازدهم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۸

شصت وسومین جلسه دوره یازدهم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

شصت وسومین جلسه دوره یازدهم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در تاریخ ۹۸/۰۹/۲۵ در ساعت ۱۲ در محل کانون ...

بیست و نهمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

بیست و نهمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

جهت اطلاع از متن مصوبات کلیک کنید.

شصت و یکمین جلسه دوره یازدهم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸

شصت و یکمین جلسه دوره یازدهم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

شصت و یکمین جلسه دوره یازدهم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان در تاریخ ۹۸/۰۹/۱۱ در ساعت 12 در محل کانون ...

شصتمین جلسه دوره یازدهم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

پنجشنبه ۷ آذر ۱۳۹۸

شصتمین جلسه دوره یازدهم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

شصتمین جلسه دوره یازدهم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در تاریخ 98/09/04 در ساعت ۱۱.۳۰ در محل کانون ...

سی امین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

سه شنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۸

سی امین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

جهت مشاهده متن مصوبات کلیک نمائید.

بیست و هشتمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷

بیست و هشتمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

برای اطلاع از متن مصوبات کلیک کنید.

بیست و هفتمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

سه شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۷

بیست و هفتمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

جهت مطالعه متن مصوبات کلیک کنید.

بیست و ششمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

بیست و ششمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

جهت مشاهده متن مصوبات کلیک کنید‌.

بیست و پنجمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

بیست و پنجمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

برای مشاهده متن مصوبات کلیک کنید.

بیست و چهارمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

يکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷

بیست و چهارمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

برای مشاهده متن مصوبات کلیک کنید.

بیست و سومین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷

بیست و سومین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

برای مشاهده متن مصوبات کلیک کنید.

بیست و دومین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

بیست و دومین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

برای مشاهده متن مصوبات کلیک کنید.

بیست و یکمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

بیست و یکمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

برای مشاهده متن مصوبات کلیک کنید.

بیستمین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

يکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷

بیستمین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

برای مشاهده متن مصوبات کلیک کنید.

نوزدهمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

نوزدهمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

جهت مشاهده متن مصوبات کلیک کنید.