حقوق بین الملل
مشارکت تجارتی بین المللی

مشارکت تجارتی بین المللی

مشارکت بین الملی برای شرکت خارجی فرصتی است که بتواند در کشورهائی که برای ورود سرمایه های خارجی محدودیت دارند،سرمایه گذاری مستقیم نماید.

تضمين كالا در تجارت بين الملل - بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگليس ، ايتاليا ، فرانسه ، ايالت متحده و ايران

تضمين كالا در تجارت بين الملل - بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگليس ، ايتاليا ، فرانسه ، ايالت متحده و ايران

حقوق آلمان حمایت بسیار وسیعی از عرضه كننده را در زمینه تضمین كالا به رسمیت می شناسد .

مسئولیت مدنی در حمل و نقل هوایی کالا و مسافر

مسئولیت مدنی در حمل و نقل هوایی کالا و مسافر

در۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ " کنوانسیون مربوط به یکسان سازس برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی" در ورشو به تصویب رسید.

مراجعه ایرانیان به محاکم خارجی /نحوه طرح دعاوی خانوادگی ایرانیان_مجید یوسفی

مراجعه ایرانیان به محاکم خارجی /نحوه طرح دعاوی خانوادگی ایرانیان_مجید یوسفی

حمایت از بیگانگان در خاک یک کشور صرف‌نظر از نحوه ورود و اقامت آنها در خاک کشورخارجی (مهاجرت، پناهندگی یا غیره) می‌تواند از نگاه قواعد عرفی و اسناد بین‌المللی ...

پیامدهای ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه

مقدمه حرکت بین‌المللی سریع و فزاینده مهاجرت در طول پنجاه سال گذشته به صورت عملی موجبات ناهمگونی جمعیت در داخل مرزهای دولت – ملت شده است. حتی ...

 
 
مشارکت تجارتی بین المللی

سه شنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۳

مشارکت تجارتی بین المللی

مشارکت بین الملی برای شرکت خارجی فرصتی است که بتواند در کشورهائی که برای ورود سرمایه های خارجی محدودیت دارند،سرمایه ...

تضمين كالا در تجارت بين الملل - بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگليس ، ايتاليا ، فرانسه ، ايالت متحده و ايران

دوشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۳

تضمين كالا در تجارت بين الملل - بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگليس ، ايتاليا ، فرانسه ، ايالت متحده و ايران

حقوق آلمان حمایت بسیار وسیعی از عرضه كننده را در زمینه تضمین كالا به رسمیت می شناسد .

مسئولیت مدنی در حمل و نقل هوایی کالا و مسافر

جمعه ۶ دی ۱۳۹۲

مسئولیت مدنی در حمل و نقل هوایی کالا و مسافر

در۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ " کنوانسیون مربوط به یکسان سازس برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی" در ورشو به تصویب رسید.

مراجعه ایرانیان به محاکم خارجی /نحوه طرح دعاوی خانوادگی ایرانیان_مجید یوسفی

پنجشنبه ۱۴ شهريور ۱۳۹۲

مراجعه ایرانیان به محاکم خارجی /نحوه طرح دعاوی خانوادگی ایرانیان_مجید یوسفی

حمایت از بیگانگان در خاک یک کشور صرف‌نظر از نحوه ورود و اقامت آنها در خاک کشورخارجی (مهاجرت، پناهندگی یا غیره) ...

پیامدهای ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه

پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۲

پیامدهای ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه

مقدمه حرکت بین‌المللی سریع و فزاینده مهاجرت در طول پنجاه سال گذشته به صورت عملی موجبات ناهمگونی جمعیت در ...

از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام آوري جھاني، اميررضا دهقاني‌نیا

دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۲

از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام آوري جھاني، اميررضا دهقاني‌نیا

ھر كس به ھمان اندازه حق دارد كھ قدرت دارد!!!

منشاء اھلیت حقوقي سازمان ھاي بین المللي،محمد حنفیه - اقبالي درخشان

پنجشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۲

منشاء اھلیت حقوقي سازمان ھاي بین المللي،محمد حنفیه - اقبالي درخشان

با توجھ بھ مفاھیم و معاني كھ براي كلمھ اھلیت برشمرده شده در مي یابیم كھ اھلیت حقوقي سازمان بین المللي یعني كھ سازمان ...