معرفی کتاب ، نشریه و مقالات
حقوق حاکم در داوری های تجاری بین المللی

حقوق حاکم در داوری های تجاری بین المللی

یکی از اهداف تالیف این کتاب آن است که بواسطه شناسایی حقوق حاکم در داوری های تجاری بین المللی، امکان حل و فصل دعاوی قابل طرح مابین طرفین داوری به وجود ...

معرفی کتاب "تاملاتی در بیع بین المللی"

معرفی کتاب "تاملاتی در بیع بین المللی"

بیع بین المللی از رایج ترین قراردادها در عرصه تجارت بین الملل تلقی می شود

ادله الکترونیکی

ادله الکترونیکی

کتاب "ادله الکترونیکی" به قلم آلن گاتن و برگردان مصیب رمضانی توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی برای اولین بار در سال ۱۳۸۳ به چاپ رسید.  این کتاب ...

حریم خصوصی در فضای سایبر از منظر حقوق بین الملل

حریم خصوصی در فضای سایبر از منظر حقوق بین الملل

حقوق بین الملل به عنوان یک حقوق جهان شمول چه ح