هیأت مدیره و ارکان کانون وکلای دادگستری اصفهان
یازدهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان  

یازدهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان  

یازدهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون تدوین و تنقیح قوانین کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون تدوین و تنقیح قوانین کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون تدوین و تنقیح قوانین کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون داوری

کمیسیون داوری

کمیسیون داوری

دهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان  

دهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان  

دهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

کارگروه ها ی کانون وکلای دادگستری اصفهان

کارگروه ها ی کانون وکلای دادگستری اصفهان

کارگروه ها ی کانون وکلای دادگستری اصفهان

 
 
یازدهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان  

شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷

یازدهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان  

یازدهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون تدوین و تنقیح قوانین کانون وکلای دادگستری اصفهان

يکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷

کمیسیون تدوین و تنقیح قوانین کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون تدوین و تنقیح قوانین کانون وکلای دادگستری اصفهان

دهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان  

پنجشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۵

دهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان  

دهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

کارگروه ها ی کانون وکلای دادگستری اصفهان

چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵

کارگروه ها ی کانون وکلای دادگستری اصفهان

کارگروه ها ی کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون داوری

يکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶

کمیسیون داوری

کمیسیون داوری

کمیسیون نظریات مشورتی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

پنجشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶

کمیسیون نظریات مشورتی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

کمیسیون نظریات مشورتی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی

دوشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۵

کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی

کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی

کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

دوشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۵

کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون رفاه و تامین اجتماعی کانون وکلای اصفهان

دوشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۵

کمیسیون رفاه و تامین اجتماعی کانون وکلای اصفهان

کمیسیون رفاه و تامین اجتماعی کانون وکلای اصفهان

دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری اصفهان

دوشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۵

دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری اصفهان

دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون فرهنگ و هنر

دوشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۵

کمیسیون فرهنگ و هنر

کمیسیون فرهنگ و هنر

کمیسیون بانوان کانون وکلای دادگستری اصفهان

دوشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۵

کمیسیون بانوان کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون بانوان کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون ترفیع کانون وکلای دادگستری اصفهان

دوشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۵

کمیسیون ترفیع کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون ترفیع کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیته های حل اختلاف وکیل و موکل

دوشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۵

کمیته های حل اختلاف وکیل و موکل

کمیته های حل اختلاف وکیل و موکل

کمیته دفاع از حقوق وکیل

دوشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۵

کمیته دفاع از حقوق وکیل

کمیته دفاع از حقوق وکیل

کمیسیون معاضدت مالیاتی کانون وکلای دادگستری اصفهان

دوشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۵

کمیسیون معاضدت مالیاتی کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون معاضدت مالیاتی کانون وکلای دادگستری اصفهان

مؤسسه معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری اصفهان

دوشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۵

مؤسسه معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری اصفهان

مؤسسه معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون ورزشی کانون وکلای دادگستری اصفهان

دوشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۵

کمیسیون ورزشی کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون ورزشی کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری اصفهان

دوشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۵

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری اصفهان

دوشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۵

کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری اصفهان

شعب دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری اصفهان

دوشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۵

شعب دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری اصفهان

شعب دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون روابط بین الملل کانون وکلای دادگستری اصفهان

دوشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۵

کمیسیون روابط بین الملل کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون روابط بین الملل کانون وکلای دادگستری اصفهان

نماینده کانون وکلای اصفهان در شورای اجرایی اسکودا

دوشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۵

نماینده کانون وکلای اصفهان در شورای اجرایی اسکودا

نماینده کانون وکلای اصفهان در شورای اجرایی اسکودا

کمیسیون نقل و انتقالات کانون وکلای دادگستری اصفهان

دوشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۵

کمیسیون نقل و انتقالات کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون نقل و انتقالات کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری اصفهان

دوشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۵

کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری اصفهان

دوشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۵

کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری اصفهان