بازنشر متن "لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی"

بازنشر متن "لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی"

این لایحه با هدف ساماندهی به مقررات پراکنده و متعدد در حوزه وکالت و ایجاد تغییرات بنیادین در تشکیلات و ساختار کانون وکلا تهیه شده است.شماقضاوت کنید!

تصویب لایحه جامع وکالت به یقین به سال آینده موکول می‌شود.

تصویب لایحه جامع وکالت به یقین به سال آینده موکول می‌شود.

اسفنانی:"ممکن است تمام تغییراتی که دولت در اصل لایحه به وجود آورده از سوی اعضای کمیسیون تغییر کند و به صورت نخست بازگردد."

اجتهاد در مقابل نص (۴)

اجتهاد در مقابل نص (۴)

در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.

آشنائی با قواعد و موازین کاربردی معاضدت قضائی ( قسمت دوم )

آشنائی با قواعد و موازین کاربردی معاضدت قضائی ( قسمت دوم )

معاضدت، تأسیسی عینی و ملموس در اثبات این شعار است که برای تحقق و حفظ دموکراسی، عدالت نباید جیره بندی شود .

عضو کمیسیون قضایی مجلس:"نظارت بر کانون‌های وکلا حق قوه قضاییه است"

عضو کمیسیون قضایی مجلس:"نظارت بر کانون‌های وکلا حق قوه قضاییه است"

غضنفرآیادی:"با همفکری کارشناسان و کانون‌های وکلا سعی می‌کنیم مصوبه خوبی را داشته باشیم که به سود مردم، جامعه و وکلا باشد."