اطلاعیه

اطلاعیه

قابل توجه همكاران محترم : نظر به مشكلات پيش آمده در خصوص ورود همكاران به مجتمع های قضایی شهرستان اصفهان ، با توجه به مذاکرات و پيگيرى انجام شده از ...

اطلاعیه

اطلاعیه

اطلاعيه ؛ به اطلاع كليه همكاران محترم مي رساند ؛ نظر به برگزاری انتخابات و اعلام فرمانداری اصفهان ؛ مجموعه ی اداری امیرکبیر از چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ...

کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ، پیشگام در اخذ شناسه ی ملی

کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ، پیشگام در اخذ شناسه ی ملی

کانون وکلای دادگستری استان اصفهان موفق به اخذ شناسه ی ملی شد .

مصوبات شانزدهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

مصوبات شانزدهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

روز یک شنبه مورخ  ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ شانزدهمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد.

پانزدهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

پانزدهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

روز چهار شنبه مورخ  ۱۴۰۰/۳/۱۹ پانزدهمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان راس ساعت ۱۲:۳۰ با حضور وکیل دکتر لیلا رئیسی ،...