مرکز داوری کانون وکلای دادگستری اصفهان افتتاح شد.

مرکز داوری کانون وکلای دادگستری اصفهان افتتاح شد.

فرهاد رستم شیرازی:"داوری تنها جایگزین سیستم قضایی برای رفع خصومت و حل اختلافات مردم است."

اطلاعیه

اطلاعیه

مهلت ارائه مدارک شرکت در دوره آموزشی داوری تا 23 اردیبهشت 95

طیرانیان از افزایش تعداد وکلا ابراز نارضایتی کرد.

طیرانیان از افزایش تعداد وکلا ابراز نارضایتی کرد.

غلامرضا طیرانیان: "وکیل دادگستری با دو بال علم و عمل پرواز می کند، اما انتخاب فضای پرواز میان فضای رحمانی و فضای شیطانی با شخص وکیل است."