به اجراي آزمايشي قوانين پايان دهيد

به اجراي آزمايشي قوانين پايان دهيد

اجراي آزمايشي قوانين پيام‌هاي بدي براي مردم دارد

امکان اجرای قصاص اسیدپاشی بررسی شد

امکان اجرای قصاص اسیدپاشی بررسی شد

اسیدپاشی یک جرم عمدی و محل اجرای قصاص است و اجرای قصاص نیز بسته به نظر پزشکی قانونی است.

گزارش مراسم نکوداشت دکتر محمود آخوندی

گزارش مراسم نکوداشت دکتر محمود آخوندی

موسوی بجنوردی: دکتر آخوندی اهل تقیه نبود و صراحت داشت

بررسی رویکردهای تربیتی در قانون جدید آئین دادرسی کیفری

بررسی رویکردهای تربیتی در قانون جدید آئین دادرسی کیفری

اصلاح کودکان و نوجوانان بزهکار هدف دستگاه قضایی است