طیرانیان از افزایش تعداد وکلا ابراز نارضایتی کرد.

طیرانیان از افزایش تعداد وکلا ابراز نارضایتی کرد.

غلامرضا طیرانیان: "وکیل دادگستری با دو بال علم و عمل پرواز می کند، اما انتخاب فضای پرواز میان فضای رحمانی و فضای شیطانی با شخص وکیل است."

اظهارات رؤسای کانون های وکلای مرکز و اصفهان در تحلیف سی و چهار

اظهارات رؤسای کانون های وکلای مرکز و اصفهان در تحلیف سی و چهار

حسین آبادی: "بدانید که وثیقه این قسم وثیقه ای است سنگین؛ شرافت شما وثیقه این قسم است." رستم شیرازی: "انتخابات تنها راه اصلاح و پیشبرد هر جامعه ای است....

سی و چهارمین آیین تحلیف کارآموزان وکالت کانون وکلای اصفهان برگزار شد.

سی و چهارمین آیین تحلیف کارآموزان وکالت کانون وکلای اصفهان برگزار شد.

77 نفر به جمع وکلای دادگسنری استان اصفهان پیوستند.

همایش حسن اخلاق حرفه ای وکلا و کارآموزان برگزار شد.

همایش حسن اخلاق حرفه ای وکلا و کارآموزان برگزار شد.

غلامرضا طیرانیان:"وکیل باید فروتن باشد ولی خود را بی مقدار نسازد."