دیدار با نماینده مردم شهر بادرود - نطنز - قمصر در مجلس شورای اسلامی

دیدار با نماینده مردم شهر بادرود - نطنز - قمصر در مجلس شورای اسلامی

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ، وکیل مجتبی اسدیان عضو و سخنگوی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان به همراه ...

اطلاعیه

اطلاعیه

دعوت به همکاری

اطلاعیه

اطلاعیه

اخذ نوبت الکترونیک از درگاه خدمات الکترونیک قضایی جهت مراجعه حضوری به شعبه ی دهم اجرای احکام کیفری واقع در زندان مرکزی

اطلاعیه

اطلاعیه

روش های اخذ نوبت برای واحد های قضایی

مصوبات بیست و نهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

مصوبات بیست و نهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

بیست و نهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ برگزار شد.