هشتاد و هشتمین جلسه هیات مدیره دوره یازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

هشتاد و هشتمین جلسه هیات مدیره دوره یازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

هشتاد و هشتمین جلسه هیات مدیره دوره یازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در ساعت ۱۲ روز دوشنبه ۹۹/۰۴/۲۳ با حضور وکیل دکتر لیلا رئیسی، وکیل فرهاد رستم ...

هشتاد و هفتمین جلسه هیات مدیره دوره یازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

هشتاد و هفتمین جلسه هیات مدیره دوره یازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

✨هشتاد و هفتمین جلسه هیات مدیره دوره یازدهم کانون وکلای دادگستری اصفهان در ساعت ۱۲ روز دوشنبه ۹۹/۰۴/۱۶ با حضور وکیل دکتر لیلا رئیسی، وکیل فرهاد رستم شیرازی،...

سلسه مباحث كارگاه آموزشی مجازی هنر مذاکره در حقوق

سلسه مباحث كارگاه آموزشی مجازی هنر مذاکره در حقوق

كمیسیون آموزش كانون وكلای دادگستری استان اصفهان برگزار ميكند. سلسه مباحث كارگاه آموزشی مجازی هنر مذاکره در حقوق ( در سه جلسه)  مدرس: دکتر مسعود ...

تعیین ظرفیت آزمون وکالت سال ۱۳۹۹ کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تعیین ظرفیت آزمون وکالت سال ۱۳۹۹ کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تعیین ظرفیت آزمون وکالت سال ۱۳۹۹ کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ کمیسیون تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ...

هشتاد و ششمین جلسه هیات مدیره دوره یازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

هشتاد و ششمین جلسه هیات مدیره دوره یازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

هشتاد و ششمین جلسه هیات مدیره دوره یازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در ساعت ۱۲ روز دوشنبه ۹۹/۰۴/۰۹ با حضور وکیل دکتر لیلا رئیسی، وکیل فرهاد رستم ...