امکانات ورزشی فراهم خواهد شد!

امکانات ورزشی فراهم خواهد شد!

زمان وصول درخواست ها : 5 اسفند ماه 1395

فراخوان گروه فرهنگ و ادب  کانون وکلای دادگستری اصفهان

فراخوان گروه فرهنگ و ادب کانون وکلای دادگستری اصفهان

جمع آوری مجموعه آثار وکلا و کارآموزان در حیطه شعر و داستان و طنز و عکاسی و نقاشی مهلت ارسال آثار: 15 بهمن ماه 1395

فراخوان گروه فرهنگ و ادب کانون وکلای دادگستری اصفهان

فراخوان گروه فرهنگ و ادب کانون وکلای دادگستری اصفهان

ارسال آثار شعر با موضوع عدالت- وکالت زمان ارسال آثار: تا 15 بهمن ماه 95

کمیسیون نقل و انتقالات بهمن ماه

کمیسیون نقل و انتقالات بهمن ماه

دریافت تقاضا از 95/11/02 تا 95/11/16

مراسم تودیع و معارفه مدیر داخلی کانون وکلای دادگستری اصفهان

مراسم تودیع و معارفه مدیر داخلی کانون وکلای دادگستری اصفهان

مراسم معارفه مدیر داخلی جدید کانون وکلای دادگستری اصفهان "آقای سید رضا موسویان وکیل پایه یک دادگستری" و تودیع "آقای سید مهدی خاتون آبادی" و تقدیر و تشکر ...