کارگروه اصلاح قانون تجارت در کمیسیون قضایی تشکیل شد

کارگروه اصلاح قانون تجارت در کمیسیون قضایی تشکیل شد

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس از تشکیل کارگروه اصلاح قانون تجارت در این کمیسیون خبر داد.

کارگاه آموزشی کارآموزان ، پنجشنبه 93/5/23

کارگاه آموزشی کارآموزان ، پنجشنبه 93/5/23

سخنران ها : 1- عباس شایسته مهر 2-حسن وتیق زاده

اطلاعیه جدید کمیسیون نقل و انتقال

اطلاعیه جدید کمیسیون نقل و انتقال

اطـلاعـيهبه اطلاع كليه متقاضيان نقل وانتقالات ميرساندپیرودرخواست همکاران محترم جهت شركت دركميسيون شهریورماه تقاضاي خودراازتاريخ ۲۳/۵/۹۳لغايت ۳۰/۵/۹۳ به ...

اجرائی شدن آیین دادرسی کیفری به خواست قوه قضائیه به تعویق افتاده است

اجرائی شدن آیین دادرسی کیفری به خواست قوه قضائیه به تعویق افتاده است

اسفنانی :"بنا شد اجرائی شدن آیین دادرسی کیفری تا آمادگی قوه قضائیه به تعویق بیفتد. "

مشمولین اختبار دوره 31 بخوانند.

مشمولین اختبار دوره 31 بخوانند.

شرایط شرکت و زمان برگزاری سی و یکمین اختبار کانون وکلای اصفهان اعلام شد.