شادمانی بی سبب

شادمانی بی سبب

در اجاقی- طمع شعله نمی‌بندم- خردک شرری هست هنوز؟

همایش بررسی مسائل کاربردی مالکیت فکری(معنوی) برگزار شد.  

همایش بررسی مسائل کاربردی مالکیت فکری(معنوی) برگزار شد.  

همواره در حیطه مالکیت فکری هم از نظر تئوری و هم در عمل فقدان اطلاعات کافی و مناسب احساس می شود.

لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت تا اعلام وصول در مجلس

لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت تا اعلام وصول در مجلس

رییس کانون وکلای مرکز آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت در مجلس را تشریح کرد.

بازتاب رسانه ای نشست خبری رئیس کانون وکلای اصفهان در خبرگزاری ها

بازتاب رسانه ای نشست خبری رئیس کانون وکلای اصفهان در خبرگزاری ها

رسانه ها از استقلال وکیل و استقلال کانون سخن می گویند.